article list

آرامگاه فردوسی در قالب پایگاه ملی طوس ساماندهی می شود

منبع خبر : خیرگزاری ایرنا
تاریخ خبر : 1396/02/28
::
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: ساماندهی آرامگاه فردوسی و حریم طوس در فاز نخست «پروژه ساماندهی و حفاظت پایگاه ملی طوس » در سال 96 اجرا می شود.

آرامگاه فردوسی در قالب پژوهش و حفاظتی طوس ساماندهی می شود

::
محمد حسن طالبیان روز سه شنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود:

در سال های گذشته متاسفانه بر اثر بی توجهی در جاهایی که نباید مردم ساکن می شدند این اتفاق افتاده و آنجا به روستا تبدیل شده است.

وی ادامه داد: در ثانی در حریم تاریخی محوطه نیز برخی بدون فکر و دلسوزی برای فعالیت معادن مجوز صادر کرده اند.

::
طالبیان گفت: فردوسی پاسدار فرهنگ و ادب ایران بود و بزرگی و کلیدی بودن او در یکپارچه کردن هویت ایران بر هیچکس پوشیده نیست.

وی افزود: بسیاری از عرفا، حکما و شعرای ما از شاهنامه این میراث بزرگ بهره می گیرند و فردوسی با شاهنامه رشته گسسته اقوام ایرانی را به هم گره زد.

::
معاون میراث فرهنگی کشور ادامه داد: تعدادی از این معادن با ورود ما در قضیه، متوقف شده و از وزارت صنعت خواسته ایم تا برای تعداد دیگری از معادن باقی مانده، مکان جدیدی مشخص کند که هم این عزیزان از معیشت نیافتند و هم ساماندهی انجام شود.

وی گفت: محور «کش افرود» تا «آرامگاه فردوسی» که ابزار سنگی 800 هزار ساله آنجا پیدا شده و تاکنون فقط هشت درصد کاوش در آنجا صورت گرفته، از بخش های مهم این ساماندهی است.

::
طالبیان افزود: در پشت مجموعه آرامگاه فردوسی دکل های برقی وجود دارد که جابه جایی آن نیازمند پول و بودجه قابل توجهی از طرف وزارت نیرو است.
::
وی تصریح کرد: جا به جایی اهالی روستاها کار آسانی نیست و تبعات اجتماعی دارد، ضمن اینکه هزینه کافی برای این کار وجود ندارد.

طالبیان گفت: این کار یک شبه انجام نمی شود و باید فاز به فاز انجام شود و در سالجاری فاز یک را به میزان اعتباری که به ما اختصاص بدهند پیش خواهیم برد.

::
شاهنامه برگ زرین و شناسنامه کشور است و باید برای خالق شاهنامه، کاری در شان او انجام شود و گردشگران زیادی متقاضی این کار هستند.
:: http://www.irna.ir/fa/News/82532201/
:: خیرگزاری ایرنا
:: 1396/02/28