antalya-950602-1335.jpg

تور آنتالیا ویژه 14مهر

6 شب و 7 روز

حرکت :14مهر

Qeshm Airlines
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

MELODI

درجه هتل ALL

10990000 تومان

13990000 تومان

9990000 تومان

9590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIOS BEACH

درجه هتل ALL

13990000 تومان

19490000 تومان

8990000 تومان

9590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PALMET RESORT KIRIS

درجه هتل ALL

14990000 تومان

21590000 تومان

8990000 تومان

9590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ARMIR RESORT

درجه هتل ALL

15290000 تومان

21990000 تومان

8990000 تومان

9590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND MIRAMORE

درجه هتل ALL

16290000 تومان

23790000 تومان

10990000 تومان

9590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PALMET FAMILY LARA

درجه هتل U.ALL

16790000 تومان

22990000 تومان

10990000 تومان

9590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DAIMA BIZ

درجه هتل U.ALL

17990000 تومان

24990000 تومان

10990000 تومان

9590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ARMAS KAPAN

درجه هتل U.ALL

18990000 تومان

29290000 تومان

10990000 تومان

9590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ARMAS GUL BEACH

درجه هتل U.ALL

19990000 تومان

28790000 تومان

10990000 تومان

9590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA BY WYNHAM

درجه هتل U.ALL

20990000 تومان

31590000 تومان

11990000 تومان

9590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SEA LIFE KEMR

درجه هتل U.ALL

20990000 تومان

31990000 تومان

11990000 تومان

9590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CRYSTAL WATER WORLD

درجه هتل U.ALL

21590000 تومان

33990000 تومان

11990000 تومان

9590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TRANSATLANTIK

درجه هتل U.ALL

21990000 تومان

35990000 تومان

11990000 تومان

9590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AYDIN BEY QUEEN PALACE

درجه هتل U.ALL

21990000 تومان

31990000 تومان

11990000 تومان

9590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ASTERIA KEREMLIN

درجه هتل U.ALL

23990000 تومان

33990000 تومان

12990000 تومان

9590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AQUA WORLD BELEK

درجه هتل U.ALL

24990000 تومان

40990000 تومان

12990000 تومان

9590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SELECTUM FAMILY

درجه هتل U.ALL

26990000 تومان

36990000 تومان

12990000 تومان

9590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHERWOOD EXCLUSIVE

درجه هتل U.ALL

29790000 تومان

48590000 تومان

12990000 تومان

9590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
MELODI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIOS BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PALMET RESORT KIRIS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ARMIR RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND MIRAMORE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PALMET FAMILY LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DAIMA BIZ
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

17990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

24990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ARMAS KAPAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

18990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

29290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ARMAS GUL BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

19990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

28790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA BY WYNHAM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

20990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

31590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEA LIFE KEMR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

20990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

31990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CRYSTAL WATER WORLD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

21590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

33990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TRANSATLANTIK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

21990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

35990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AYDIN BEY QUEEN PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

21990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

31990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ASTERIA KEREMLIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

23990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

33990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AQUA WORLD BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

24990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

40990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SELECTUM FAMILY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

26990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

36990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHERWOOD EXCLUSIVE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

29790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

48590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

توضیحات:

  1. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
  3. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  4. نرخ کودک زیر 2 سال990.000تومان می باشد

دانستنیهای مورد نیاز :

    آنتالیا | ANTALYA

    آنتالیا | ANTALYA


    آنتالیا از کوههای توروس- Toros با پوشش گیاهی از درختان کاج بسمت پایین جایی که دریای زلال و جوشان قرار گرفته امتداد می یابد و به خط ساحلی نا منظم خلیج دور دست منتهی میگردد. این منطقه آفتابی در طول 300 روز سال همانند بهشتی جهت فعالیت های از قبیل حمام آفتاب ، شنا ، موج سواری ، اسکی روی آب و قایق رانی و کوهنوردی مورد استفاده قرار می گیرد. چنانچه در ماههای مارس و آوریل به آنتالیا سفر کنید می توانید صبح هنگام به اسکی کردن و عصرها در آبهای گرم مدیترانه به شنا کردن بپردازید. علاوه بر مناطق تاریخی مهم که در این منطقه قرار دارند ، می توان از جنگل های کاج و باغات زیتون ، مرکبات و نخلها و در نهایت از مزارع موز و ادوکادو نیز نام برد. سواحل دریای مدیترانه در ترکیه بعنوان یک مرکز تفریحی و توریستی تلقی می شود. در این سواحل گردشگران میتوانند با استفاده از امکانات رفاهی در همه مکانهای توریستی و تأسیسات آن و همینطور سایر موارد همطراز در کنار میزبانی مردم خونگرم و مهمان نواز آن تعطیلات خوب و خوشی را سپری نمایند.