lebanan-950602-1320.jpg

تور لبنان نوروز 98

ویژه 7 شب و 8 روز

ویژه نوروز 98

Iran Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

LEGEND

درجه هتل B.B

265 دلار

405 دلار

265 دلار

125 دلار

بیرون- روشه هتل های 4 ستاره تاپ

WITH HOUSE

درجه هتل H.B

300 دلار

405 دلار

300 دلار

125 دلار

بیروت شرقی هتل های 4 ستاره تاپ

GRMS

درجه هتل B.B

375 دلار

600 دلار

375 دلار

125 دلار

بیروت - الحمراء هتل های 4 ستاره تاپ

PARISIAN

درجه هتل B.B

380 دلار

600 دلار

380 دلار

125 دلار

بیروت - مرکزی هتل های 4 ستاره تاپ

ELITE

درجه هتل B.B

430 دلار

690 دلار

430 دلار

125 دلار

بیروت - روشه هتل های 4 ستاره تاپ

RESTON

درجه هتل B.B

430 دلار

690 دلار

430 دلار

125 دلار

جونیه هتل های 4 ستاره تاپ

MONREO

درجه هتل B.B

450 دلار

775 دلار

450 دلار

125 دلار

بیروت - زیتون هتل های 4 ستاره تاپ

BELAZUR

درجه هتل B.B

450 دلار

685 دلار

450 دلار

125 دلار

ساحلی - جونیه هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA PLAZA

درجه هتل B.B

475 دلار

820 دلار

475 دلار

125 دلار

بیروت - روشه هتل های 4 ستاره تاپ

ARJJAN ROTANA

درجه هتل B.B

490 دلار

850 دلار

490 دلار

125 دلار

بیروت - روشه هتل های 4 ستاره تاپ

CORALBEACH

درجه هتل B.B

525 دلار

850 دلار

525 دلار

125 دلار

ساحلی - بیروت رمله البیضاء هتل های 4 ستاره تاپ

BURJ ON BEY

درجه هتل B.B

545 دلار

900 دلار

545 تومان

125 دلار

جونیه هتل های 4 ستاره تاپ

PORTALUNA

درجه هتل F.B

625 دلار

1000 دلار

625 دلار

125 دلار

جونیه هتل های 4 ستاره تاپ

CROWN PLAZA

درجه هتل B.B

625 دلار

1050 دلار

625 دلار

125 دلار

بیروت - الحمراء هتل های 4 ستاره تاپ

RIVIERA HOTEL

درجه هتل B.B

630 دلار

1075 دلار

630 دلار

125 دلار

ساحلی - بیروت - المنار هتل های 4 ستاره تاپ

ARJAANROTANA JUNIOR SUITE

درجه هتل B.B

685 دلار

1100 دلار

685 دلار

125 دلار

بیروت- روشه هتل های 4 ستاره تاپ

LANCASTER PLAZA

درجه هتل B.B

750 دلار

1300 دلار

750 دلار

125 دلار

بیروت - روشه هتل های 4 ستاره تاپ

MOVENPICK

درجه هتل B.B

875 دلار

1500 دلار

875 دلار

150 دلار

بیروت - روشه هتل های 4 ستاره تاپ

LE ROYAL

درجه هتل B.B

900 دلار

1700 دلار

900 دلار

250 دلار

بیروت شرقی هتل های 4 ستاره تاپ

KEMPINSKI

درجه هتل B.B

910 دلار

1600 دلار

910 دلار

150 دلار

روشه رمله البیضاء هتل های 4 ستاره تاپ

PHOENICIA

درجه هتل B.B

1000 دلار

1700 دلار

1000 دلار

150 دلار

بیروت مرکزی DOWNTOWN هتل های 4 ستاره تاپ
LEGEND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

265 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

405 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

265 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

125 دلار

موقعیت مکانی
بیرون- روشه
توضیحات
WITH HOUSE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

300 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

405 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

300 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

125 دلار

موقعیت مکانی
بیروت شرقی
توضیحات
GRMS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

375 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

600 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

375 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

125 دلار

موقعیت مکانی
بیروت - الحمراء
توضیحات
PARISIAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

380 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

600 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

380 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

125 دلار

موقعیت مکانی
بیروت - مرکزی
توضیحات
ELITE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

430 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

690 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

430 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

125 دلار

موقعیت مکانی
بیروت - روشه
توضیحات
RESTON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

430 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

690 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

430 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

125 دلار

موقعیت مکانی
جونیه
توضیحات
MONREO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

450 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

775 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

450 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

125 دلار

موقعیت مکانی
بیروت - زیتون
توضیحات
BELAZUR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

450 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

685 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

450 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

125 دلار

موقعیت مکانی
ساحلی - جونیه
توضیحات
RAMADA PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

475 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

820 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

475 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

125 دلار

موقعیت مکانی
بیروت - روشه
توضیحات
ARJJAN ROTANA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

490 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

850 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

490 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

125 دلار

موقعیت مکانی
بیروت - روشه
توضیحات
CORALBEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

525 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

850 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

525 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

125 دلار

موقعیت مکانی
ساحلی - بیروت رمله البیضاء
توضیحات
BURJ ON BEY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

545 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

900 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

545 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

125 دلار

موقعیت مکانی
جونیه
توضیحات
PORTALUNA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

625 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1000 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

625 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

125 دلار

موقعیت مکانی
جونیه
توضیحات
CROWN PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

625 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1050 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

625 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

125 دلار

موقعیت مکانی
بیروت - الحمراء
توضیحات
RIVIERA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

630 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1075 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

630 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

125 دلار

موقعیت مکانی
ساحلی - بیروت - المنار
توضیحات
ARJAANROTANA JUNIOR SUITE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

685 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1100 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

685 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

125 دلار

موقعیت مکانی
بیروت- روشه
توضیحات
LANCASTER PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

750 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1300 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

750 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

125 دلار

موقعیت مکانی
بیروت - روشه
توضیحات
MOVENPICK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

875 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1500 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

875 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 دلار

موقعیت مکانی
بیروت - روشه
توضیحات
LE ROYAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

900 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1700 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

900 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

250 دلار

موقعیت مکانی
بیروت شرقی
توضیحات
KEMPINSKI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

910 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1600 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

910 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 دلار

موقعیت مکانی
روشه رمله البیضاء
توضیحات
PHOENICIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1000 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1700 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1000 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 دلار

موقعیت مکانی
بیروت مرکزی DOWNTOWN
توضیحات

توجه:

پرواز روزهای دوشنبه 6:45 و چهارشنبه 19:30 رفت

و دوشنبه 19:40 و چهارشنبه 22:20 برگشت

تاریخ رفت : 27و 29 اسفند و 7 فروردین

و تاریخ برگشت 5، 7 و 14 فروردین

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با هواپیما - ترانسفر فرودگاهی - اقامت با صبحانه- یک گشت شهری با ناهار - لیدر فارسی زبان بیمه مسافرتی

توضیحات:

  1. عوارض خروج از ایران و کلیه ورودیهای اماکن دیدنی به عهده مسافرین عزیز است
  2. هزینه کودک زیر دوسال 350.000 تومان می باشد.
  3. در صورت عدم حضور مسافر 100% مبلغ تور به عنوان خسارت اخذ می گردد.
  4. پرداخت 100 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد.
  5. حداقل اعتبار گذرنامه 5 ماه می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید