تور ایتالیا

از 3 شب تا 9 شب

ویژه پاییز 98

AMR
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

3 شب و 4 روز میلان

درجه هتل B.B

390 یورو

4550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

3 شب و 4 روز رم

درجه هتل B.B

390 یورو

6250000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

4شب رم و 3 شب ونیز

درجه هتل B.B

950 یورو

6050000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

3 شب بارسلونا و 2 شب رم

درجه هتل B.B

770 یورو

5590000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

4 شب رم و 3 شب آتن

درجه هتل B.B

119 یورو

6950000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

4 شب رم و 3 شب پاریس

درجه هتل B.B

1190 یورو

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

5 شب بارسلونا و 4 شب رم

درجه هتل B.B

1290 یورو

5750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

3 شب بارسلونا و 3 شب مادرید و 3 شب رم

درجه هتل B.B

1590 یورو

5450000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
3 شب و 4 روز میلان
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

390 یورو

4550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
پرواز ماهان
3 شب و 4 روز رم
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

390 یورو

6250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
پرواز ترکیش
4شب رم و 3 شب ونیز
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

950 یورو

6050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
پرواز ترکیش
3 شب بارسلونا و 2 شب رم
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

770 یورو

5590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
پرواز ماهان
4 شب رم و 3 شب آتن
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

119 یورو

6950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
پرواز ترکیش
4 شب رم و 3 شب پاریس
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1190 یورو

5290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
پرواز ترکیش
5 شب بارسلونا و 4 شب رم
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1290 یورو

5750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
پرواز ماهان
3 شب بارسلونا و 3 شب مادرید و 3 شب رم
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1590 یورو

5450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
پرواز ماهان

توجه:

جهت مشاهده قیمت ها و اطلاعات بیشتر پکیج pdf را از بالای همین برگه دریافت نمائید.