article list

هواپیمایی که بدنه آنها طرح های و رنگبندی های زیبا دارند

تاریخ خبر : 1398/06/26
x.jpg
::
خطوط هوایی ملی نشان دهنده عناصر معروفی از کشورهای مختلف می باشند اما خطوط هوایی مستقل می توانند رنگ آمیزی های غیر منتظره ای و خاص و زیبایی را برای ما به نمایش بگذارند.

:: وست جت در کانادا
Mitragasht

:: ساوت وست
Mitragasht

:: ایر نیوزلند
Mitragasht

:: اوا ایر
Mitragasht
:: کانتاس
Mitragasht
:: آلاسکا ایرلاینز
Mitragasht
:: وسترن پاسیفیک ایرلانز
Mitragasht
:: 1398/06/26