istanbul-950602-1336-00100.jpg

تور استانبول نوروز 99

5 شب و 6 روز

حرکت : 28 اسفند

Iran Air Tours
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

KAYA MADRID

درجه هتل B.B

4995000 تومان

6490000 تومان

4950000 تومان

4290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

THE CITY

درجه هتل B.B

5590000 تومان

7350000 تومان

4950000 تومان

4290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ICON HOTEL

درجه هتل B.B

6390000 تومان

8350000 تومان

5650000 تومان

4290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DORA HOTEL

درجه هتل B.B

6430000 تومان

8420000 تومان

5720000 تومان

4290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FERONYA HOTEL

درجه هتل B.B

6590000 تومان

8980000 تومان

6320000 تومان

4290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LAMARTINE HOTEL

درجه هتل B.B

6890000 تومان

9890000 تومان

6420000 تومان

4290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PALAZZO DONIZETTI HOTEL

درجه هتل B.B

7350000 تومان

10560000 تومان

6450000 تومان

4290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

THE CENTRAL PALACE

درجه هتل B.B

7450000 تومان

10650000 تومان

6820000 تومان

4290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND OZTANIK HOTEL

درجه هتل B.B

7450000 تومان

10750000 تومان

6590000 تومان

4290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GOLDEN AGE

درجه هتل B.B

7490000 تومان

10790000 تومان

6620000 تومان

4290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AVANTGARDE

درجه هتل B.B

7550000 تومان

10850000 تومان

6600000 تومان

4290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC CITY HOTEL

درجه هتل B.B

8350000 تومان

11950000 تومان

6800000 تومان

4290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CVK PARK BOSPHOR

درجه هتل B.B

9390000 تومان

14390000 تومان

7950000 تومان

4290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
KAYA MADRID
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE CITY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ICON HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DORA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8420000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5720000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FERONYA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6320000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LAMARTINE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PALAZZO DONIZETTI HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10560000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE CENTRAL PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND OZTANIK HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GOLDEN AGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AVANTGARDE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC CITY HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CVK PARK BOSPHOR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر تور - بیمه مسافرتی - لیدر - یک گشت شهری با ناهار

توضیحات:

  1. نرخ کودک زیر دو سال 850.000 تومان می باشد.
  2. آژانس میترا گشت مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت.
  3. پرداخت 50 درصد علی الحساب در هنگام رزرواسیون ضروریست در غیر اینصورت درخواست تایید نخواهد شد.
  4. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسل می باشد.

تورهای دیگر پیشنهادی ما به شما :

تور کنیا مهرماه 1400

از ,1690 دلار

,7 شب و 8 روز

حرکت : 8و15 مهرماه1400

Qatar Airways

تور روسیه

از ,5830000تومان

,7 شب و 8 روز

حرکت : 10 مرداد

Qeshm Airlines

تور روسیه

از ,5890000تومان

,7 شب و 8 روز

حرکت: 17 مرداد

Qeshm Airlines

تور مجارستان

از ,620 یورو

,4 شب و 9 شب

ویژه پاییز 98

Iran Air